فروشگاه جزوه جو|دانلود مقاله,جزوه,پروژه, - پایان نامه کارشناسی ارشد،تاثیر کوته بینی مدیران و سیاست تقسیم سود
فروشگاه جزوه جو|دانلود مقاله,جزوه,پروژه,
http://jozvejo.ir
درباره فـروشگاه
فروشگاه جزوه جو ، مرکز تخصصی مقاله ، جزوه ، پایان نامه ، پروژه ، نمونه سوالات دانشجویی میباشد .
جهت ارتباط با ما از قسمت منوی سایت ، گزینه ی تماس با ما استفاده کنید .

با تشکر
دسته بندی محصولات
گـزارشات فـروشگاه
  • تعداد محصولات اضافه شده
    97
  • تاریخ تاسیس فروشگاه
    1394/05/22
  • تعداد فروش کاربر
    90
Powered By yasfile.com
دسته بندی : پایان نامه
1397/06/25
مهدی حسنی
+ توضیحات

پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته حسابداری 
تاثیر کوته بینی مدیران و سیاست تقسیم سود بر بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


توجه داشته باشید پایان نامه فوق به صورت کاملا تخصصی و اختصاصی تهیه شده است و به هیچ وجه در سطح اینترنت موجود نمی باشد .

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات و طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیه های تحقیق

نتایج موردانتظارپس ازانجام تحقیق

طرح تحقیق

مدل پژوهشی

متغیرها تحقیق

جامعةونمونةآماري

قلمرو تحقیق ( زمانی،مکانی،موضوعی )

داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آن ها

اصطلاح ها و واژه هاي تحقیق

ساختار کلی تحقیق   

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه

2-1)   مقدمه

2-2) مبانی نظری

2-2-1) کوته بینی مدیران

2-2-2) سه شکل کوته بینی مدیریتی

2-2-3)خطای مدیران در پیش بینی سود 

2-3) سیاست تقسیم سود

2-3-1) عوامل موثر بر درصد تقسیم سود سهام

2-3-2) مدیریت واقعی سود

2-4) بازده سهام

2-4-1) دیدگاه های در مورد تورم و بازده سهام

2-4-2) کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت

2-4-3) ویژگی های هیئت مدیره

2-4-4)دقت پیش بینی سود و کمیته حسابرسی

2-5) پیشینه تحقیق

2-5-1) تحقیقات خارج از کشور

2-5-2) تحقیقات داخل کشور

فصل سوم: روش شناسی و روش انجام تحقیق

3-1) مقدمه

3-2) جامعه آماری پژوهش

3-3) تعیین حجم نمونه پژوهش

3-4) فرضیه تحقیق

3-5) روش پژوهش

3-6) روش وابزار جمع آوری اطلاعات

3-7) مدل پژوهش

3-8)متغیر های تحقیق

متغیر وابسته

متغیر مستقل

متغیر تعدیل گر

متغیر کنترلی

3-9) روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داه ها و آزمون

3-9-1) مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی

3-10) مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی

3-11) الگوی داده های ترکیبی

3-12) آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی

3-12-1) آزمون بروش پاگان

3-12-2) آزمون هاسمن

3-13) هم خطی 

3-13-1) ناهمسانی واریانس ها

3-13-2) خود همبستگی

3-14) روش آزمون فرضیه ها 

3-14-1) آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها 

3-14-2) آزمون ریشه واحد

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها:

4-1) مقدمه

4-2)آمار توصیفی

4-3) آزمون مانایی

4-4) بررسی همخطی ( همبستگی) متغیرهای پژوهش

4-5) آزمون فرضیه ها

4-5-1) آزمون بروش پاگان و هاسمن

خلاصه فصل

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 

5-1) مقدمه

5-2) تفسیر نتایج

5-3)پیشنهادات تحقیق

5-4) خلاصه فصل

منابع

چکیده انگلیسی